Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy!!!

Utworzono dnia 15.07.2020

Chcesz się poczuć jak na legendarnym festiwalu w Mrągowie… ZAPRASZAMY!

Za tydzień na wielkiej scenie w Mrągowie a już w niedzielę na Scenie letniej przy Pałacu w Przytocznej!
Znani i lubiani wykonawcy muzyki Country - zespół BABSZTYL.
Wspaniała muzyka, stroje i klimat – to wszystko jest możliwe tylko u nas, podczas Pikniku Country w Przytocznej!

Do zobaczenia!

czytaj dalej na temat: Zapraszamy!!!

Zapraszamy!!!

Utworzono dnia 06.07.2020

Regulamin wydarzeń kulturalnych GOK Przytoczna <-- kliknij, aby się zapoznać

Nasza impreza się rozwija! Podczas wydarzenia dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa możliwość zakupu waty cukrowej, popcornu, frytki kręconej, napoi, kawy i pączków.

czytaj dalej na temat: Zapraszamy!!!

Regulamin wydarzeń kulturalnych GOK Przytoczna

Utworzono dnia 06.07.2020

Regulamin wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

w związku z pandemią COVID-19

1. Teren wydarzenia jest zamknięty. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają pracownicy Ochrony
2. Organizator udostępnia miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenie nie dotyczy:
a)     osoby, która uczestniczy w imprezie z dzieckiem
b)     osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c)     osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Warunkiem wejścia na teren imprezy jest wypełnienie oświadczenia, o stanie zdrowia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu – Załącznik 1
Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej, portalu społecznościowego   facebook Gminnego Ośrodka Kultury  lub wypełnić na miejscu.
4. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych uczestników wydarzenia 
5. Konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób
6. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy.
7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, którego dokonają pracownicy organizatora.
8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służb ochrony obiektu lub osobom upoważnionym przez organizatora oznaczonych identyfikatorami.
9. Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, przestrzegać postanowień  niniejszego regulaminu, a w szczególności zakazu:
    - wnoszenia napojów alkoholowych;
    - wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających, substancji psychotropowych;
   -  wnoszenia i posiadania wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych lub  puszkach metalowych.
10. Należy przestrzegać wszelkich dodatkowych ustaleń organizatora dotyczących bezpieczeństwa.
11. W przypadkach wymagających interwencji lekarza należy zgłosić się do organizatora lub powiadomić  służby ochrony.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.
13.W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom   osób kierujących ewakuacją.
14. W zależności od charakteru imprezy organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych    obostrzeń  o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
15. W przypadku imprezy nie mają wstępu:
      - osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne  lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia;
     - odmawiające sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają    w/ w przedmioty;
     - osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografii  i adres;
      Każda osoba zakłócająca imprezę zostanie usunięta przez służby porządkowe,
      a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
16. W przypadku gdy działania służb ochrony i służb porządkowych imprezy staną się     bezskuteczne   organizator występuje o pomoc do Policji.
17. Regulamin jest udostępniony wszystkim uczestnikom imprezy przy wejściu na obiekt.

Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020

Utworzono dnia 13.06.2020
Drodzy recytatorzy!
 
Regionalne Centrum Animacji Kultury informuje, że jeszcze w czerwcu zostanie zrealizowany Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020. Konkurs będzie miał formułę on-line ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią SARS-COV-2. W związku z formułą on-line Finału Wojewódzkiego prosimy Was o nagrywanie filmików (nagrania konkursowe) i przesyłanie do Regionalnego Centrum Animacji Kultury (na podstawie wskazówek w Regulaminie §9 ust.11. pkt.6) do 19 czerwca do godz.13:00.
 
Wszystkich nominowanych z Przeglądów Powiatowych do Finału Wojewódzkiego prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres Operatora Programu: proarte@rcak.pl. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wzięcia udziału znajdują się w zaktualizowanym Regulaminie w §9 ust.11. (Regulamin w załączniku oraz dostępny na stronie www.rcak.pl, zakładka PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski).
 
Trzymamy kciuki! Powodzenia!
czytaj dalej na temat: Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020

Zasady korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytocznej

Utworzono dnia 02.06.2020

W związku ze zniesieniem obostrzeń dotyczących korzystania z bibliotek od dnia 2 czerwca br. umożliwiamy czytelnikom dostęp do księgozbioru

czytaj dalej na temat: Zasady korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytocznej

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 68

W tym miesiącu: 138

W poprzednim miesiącu: 256

Wszystkich: 36519

Partnerzy: