Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs CZTERY PORY ROKU W GMINIE PRZYTOCZNA

Utworzono dnia 23.03.2021
Czcionka:

Regulamin Konkursu

CZTERY PORY ROKU W GMINIE PRZYTOCZNA

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej.
 2. Celem konkursu jest zachęcanie fotografujących do dokumentowania życia swojej miejscowości oraz gminy.
 3. Oczekujemy na zdjęcia ukazujące piękno tutejszej przyrody i architektury oraz przestrzeń publiczną, z uwzględnieniem zmieniających się pór roku.
 4. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących. W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli.
 5. Zgłoszenia i prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 27 grudnia 2021 r.
 6. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

Załącznik 1 – osoby pełnoletnie

Załącznik 2 – osoby niepełnoletnie (wypełnia rodzic/opiekun

 1. Zdjęcia - wymagania techniczne

Tematem Konkursu jest prezentacja Gminy Przytoczna z wyeksponowaniem jej walorów przyrodniczych, architektonicznych, przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się pór roku.

 1. Każdy uczestnik zgłasza 4 zdjęcia (każde wykonane inną porą roku). Przyjmujemy zdjęcia wyłącznie w formacie JPG. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Nie będą przyjmowane również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę komputerową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików z aparatu. W przypadku ich niedostarczenia lub ujawnienia niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.
 3. Prawa do zdjęć i uprawnienia Organizatora Organizator ma prawo do:
  1. nieodpłatnego zamieszczania zdjęć na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz na wystawie pokonkursowej.
 4. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że praca konkursowa jest jego autorstwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanych zdjęć - chodzi o uszkodzenia plików wynikające z problemów technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 7. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.przytoczna.naszgok.pl
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 10. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 - osoba pełnoletnia

Utworzono dnia 23.03.2021, 15:14

Załącznik 2 - osoba niepełnoletnia

Utworzono dnia 23.03.2021, 15:14

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 68

W tym miesiącu: 138

W poprzednim miesiącu: 256

Wszystkich: 36519

Partnerzy: