Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy!!!

Utworzono dnia 07.10.2020
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pod hasłem „Projekt nowej okładki ulubionej książki”
 

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już
publikacji, stwórz własną wizję, Twoją interpretację treści. Czekamy więc na niebanalne
i ciekawe prace. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przytocznej.

 

 1. Cel konkursu:
  - zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek
  - rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży

 

 1. Zasady uczestnictwa:
  1. Adresaci konkursu
  W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich.

Konkurs obejmuje pięć kategorii wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym

II kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
III kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
V kategoria – uczniowie szkół średnich
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej
samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz
zawartych w nich ilustracji.
3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać:
imię i nazwisko uczestnika,
wiek uczestnika, kategoria wiekowa
nr telefonu, e-mail, tytuł pracy

5. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora

 

 1. Zadanie konkursowe
  Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej (przedniej) strony okładki ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji,

ma stworzyć własną wizję okładki.

 

 1. Forma pracy
  1. format pracy – A3
  2. technika dowolna
  3. projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część –
  oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
 2. Termin dostarczania prac
  1.Prace można dostarczać do dnia 23 października 2020 r. na adres:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Przytocznej, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna
  2. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na profilu FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytocznej oraz na stronie internetowej www.przytoczna.naszgok.pl

 

 1. Komisja konkursowa
  Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych
  Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
  - sposób ujęcia tematu,
  - oryginalność okładki
  - walory artystyczne
  - kompozycja
  - warsztat pracy
  - interpretacja własna

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
  Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,
  poz. 926, ze zm.)].
  3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przytocznej
 2. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie zostaną uwzględnione w ocenie.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 38

W tym miesiącu: 131

W poprzednim miesiącu: 413

Wszystkich: 35209

Partnerzy: